Sự quan trọng của việc xoay hông

Xoay hông là động tác vô cùng quan trọng khi backswing, xoay hông đủ sẽ tạo ra tốc độ đầu gậy để có được một cú đánh hiệu quả hơn. Hầu hết ở một số golfer nghiệp dư thường gặp phải các hạn chế khi backswing như Flying Elbow hoặc nhiều người muốn đánh xa hơn thì sẽ bẻ thêm cổ tay nhưng đây là nguyên nhân của việc bị overswing.

Sự quan trọng của việc xoay hông

Sự quan trọng của việc xoay hông

Với việc không xoay đủ hông lên backswing, chúng ta cũng sẽ tự làm khó mình trong lúc downswing, dẫn đến các lỗi như:

– Lỗi sàng hông qua hướng mục tiêu để shallow cán gậy hoặc

– Nến bạn tiếp tục xoay người thì các bạn sẽ bị ném đầu gậy về phía trước và bị slice

– Lỗi early extend và ném đầu gậy qua phần tiếp xúc bóng, khiến cho mặt gậy bị đóng hoặc mở vì dùng cổ tay quá nhiều phần impact.

Comment facebook