Golffami hỗ trợ người dân chống lại đại dịch Covid-19

Đứng trước tình hình kinh tế khủng hoảng, hàng loạt người dân bị thất nghiệp, các công ty bị phá sản do đại dịch Covid-19. Golffami cùng chung tay hỗ trợ người dân chống lại đại dịch Covid-19 với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đúm lá rách”

Comment facebook