Đề nghị bổ sung sân golf quốc tế tại xã Vinh Xuân và quy hoạch sân golf

Về việc góp ý hồ sơ đề nghị bổ sung sân golf quốc tế tại xã Vinh Xuân, Vinh Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Mới đây bộ xây dựng đã có văn bản số 1988/BXD-QHKT về việc cho ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc bổ sung sân golf quốc tế Phú Vang tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cần phải đáp ứng các tiêu chí xây dựng sân golf được quy định tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Quy hoạch sân golf

Việc bổ sung hồ sơ Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Thanh, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 được phê duyệt tại quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế; đồng thời làm rõ sự phù hợp của khu vực dự kiến triển khai dự án với quy hoạch xây dựng – đô thị trên địa bàn, cùng với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Cũng cần những thuyết minh rõ căn cứ pháp lý về việc sử dụng đất rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Cần xác định rõ các biệt thự trong khu vực sân golf không được để bán, chuyển nhượng theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009. Bổ xung các nguyên tắc yêu cầu về xác định ranh giới khu biệt thự để đảm bảo các điều kiện an toàn cho hoạt động của con người tại khu vực này trong quá trình vận hành khai thác sử dụng sân golf.

Bổ sung các căn cứ pháp lý cho việc sử dụng nguồn nước ngầm tại khu vực sân golf Quốc Tế Phú Vang; làm rõ nguồn cung cấp nước trong dài hạn là thành phố nào. Bổ sung giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, giúp đảm bảo quốc phòng an ninh. Cũng do trong phạm vi triển khai dự án có các cơ sở sản xuất gia đình, nghĩa trang nên hồ sơ Báo cáo đề xuất thực hiện dự án cần thực hiện rõ kế hoạch, trách nhiệm và các phương án bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư…trong khu vực 02 xã Vinh Xuân, Vinh Thanh huyện Phú Vang.

Quy hoạch sân golf

Cũng cần có một số các đề xuất giải pháp nhằm xử lý, giám sát nước có lẫn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các chất kích thích tăng trưởng thu được từ việc canh tác cỏ mặt sân golf nhằm đảm bảo an toàn trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Nguồn: www.thiennhien.net/2017

Bài viết liên quan:

>>>Đặc điểm sân golf Vinpearl Nha Trang

>>>Sân Golf Twin Doves Bình Dương

Comment facebook